Kuten btone FITNESS -yrityksen omistaja Jody Merrill tietää, oman brändin rakentamiseen tarvitaan aikaa 
ja tiettyjä markkinoinnin peruselementtejä.