Mene suoraan sisältöön
Oletko yritysasiakas? Katso hinnat ilman ALV:tä tämän sivun alareunasta.

Tämä käytäntö ja prosessi on suunniteltu tavaramerkkeihin liittyviä valituksia varten. Se koskee internetsivustoja, joiden hosting-palvelun VistaPrint tarjoaa asiakkailleen. Tekijänoikeuksiin liittyviä valituksia koskeva käytäntömme on Tekijänoikeusasiat-sivulla.

VistaPrint tarjoaa sähköisiä palveluja, mukaan lukien internetsivujen hosting-palveluja ja verkkotunnusnimien (domainien) kauppaa (käyttäen ulkopuolista rekisteröintitahoa). Nämä palvelut on toteutettu automaattisilla, käyttäjien käyttämillä internetpohjaisilla työkaluilla. Vistaprintin työkaluvalikoima sisältää erilaisia mallipohjia ja internetpohjaisia muokkausominaisuuksia, joiden avulla asiakkaat voivat luoda, kirjoittaa ja/tai ladata sisältöä omille internetsivuilleen. Internetsivusto, jonka hosting-palvelun VistaPrint tarjoaa, voidaan yleensä tunnistaa asiakkaan sivuston verkkotunnusnimen WHOIS-tietoihin tallennetun rekisteröijän nimen perusteella. Tavallisesti tällaisen sivuston rekisteröijäksi on merkitty jokin VistaPrint-yhtiön juridinen osa.

Käyttöehtojemme mukaisesti asiakkaamme vakuuttavat, että he omistavat tarvittavat immateriaalioikeudet kaikkeen sisältöön, jonka he luovat tai lataavat palvelimillemme asiakkaan internetsivuston hosting-palvelua varten. Lisäksi asiakkaamme sitoutuvat olemaan vaatimatta Vistaprintin asettamista korvausvastuuseen kaikissa takuuehtojen rikkomistapauksissa, mukaan lukien edellä mainitut immateriaalioikeuksia koskevat takuut.

Jos olet tavaramerkin omistaja ja haluat ottaa yhteyttä Vistaprintiin liittyen tavaramerkkisi käyttöön internetsivustolla, jonka hosting-palvelun VistaPrint tarjoaa, lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen trademark@vistaprint.com:

  1. Dokumentit, joista käy ilmi tavaramerkkioikeuden haltija sekä tavarat ja/tai palvelut, joita tavaramerkki koskee. Lainvoimainen tavaramerkkioikeus edellyttää kansallisen viranomaistahon suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä. Tämä käytäntö ei koske rekisteröimättömiä käyttöoikeuksia ("yleinen käytäntö") tai ainoastaan paikallisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä.
  2. Dokumentoitu esimerkki valituksen kohteena olevan tavaramerkin käytöstä internetsivustolla, jonka hosting-palvelun VistaPrint tarjoaa. Dokumentaatiossa on mainittava asiakkaan tarjoamat tuotteet ja/tai palvelut sekä syy, miksi kyseessä on tavaramerkkioikeuksien rikkomus. Toimita tarkat URL-osoitteet, kuvankaappaukset tai muut asianmukaiset tiedot.
  3. Tavaramerkin omistajan yhteystiedot, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  4. Dokumentti, josta käy ilmi valituksen tekijän asema kyseisessä tapauksessa (mikäli valituksen tekijä ei ole tavaramerkkioikeuden omistaja).

Vastaanotettuaan valituksen VistaPrint käynnistää tapauksen tutkinnan. Jos tutkinnan aikana käy ilmi, että valitukselle voidaan katsoa olevan perusteet,

  1. Vistaprint lähettää valituksen kaikkine annettuine tietoineen edelleen valituksen kohteena olevasta internetsivustosta vastaavalle asiakkaalle.
  2. Asiakasta kehotetaan joko selvittämään asia suoraan tavaramerkin omistajan (tai muun asiaankuuluvan tahon) kanssa tai poistamaan valituksen kohteena oleva sisältö internetsivuiltaan kahden viikon aikana.
  3. Jos asiakas ei ole kahden viikon jälkeen joko poistanut valituksen kohteena olevaa sisältöä tai toimittanut Vistaprintille riittäväksi katsottavaa selvitystä kiistan ratkaisemisesta tai ratkaisun keskeneräisyydestä tavaramerkin omistajan kanssa, internetsivusto poistetaan käytöstä.
  4. Jos valitus liittyy asiakkaan puolesta rekisteröityyn verkkotunnusnimeen, VistaPrint poistaa internetsivuston käytöstä kahden viikon jälkeen, uudelleenohjaa kyseisen verkkotunnusnimen väliaikaiseen osoitteeseen ja sallii verkkotunnusnimen vanhenemisen (yleensä tämä tapahtuu vuoden kuluttua ensirekisteröinnistä tai edellisestä vuosittaisesta uusimisesta).
  5. Jos valitus liittyy avainsanojen ostamiseen ulkopuolisien tahojen toimittamia hakupalveluja varten (esimerkki tällaisesta on Google™-yhtiön Adwords™-ohjelma), käytäntömme noudattaa yleensä hakupalvelun tarjoajan tavaramerkkikäytäntöjä.

VistaPrint ei ole velvoitetttu tutkimaan tapauksia, jotka eivät noudata edellä mainittua prosessikuvausta tai tietovaatimuksia. Tästä huolimatta edellä kuvatun prosessin mukaisesti käsitellään kaikki valitukset, jotka liittyvät ulkopuolisien tahojen tavaramerkkeihin ja Vistaprintin asiakkaiden internetsivustoihin, joiden hosting-palvelun VistaPrint tarjoaa.

Tapauksen tutkimisen aikana VistaPrint voi vallitsevien olosuhteiden sekä oman harkintansa perusteella tehdä edellä kuvattuun prosessiin lisäyksiä, viivästyksiä, nopeutuksia tai muokkauksia.