Mene suoraan sisältöön
Oletko yritysasiakas? Katso hinnat ilman ALV:tä tämän sivun alareunasta.

Vistaprintin käyttöehdot

 
Käyttöehtojen hyväksyminenYlösSeuraavat käyttöehdot on syytä lukea läpi huolellisesti, sillä ne säätelevät käyttäjän pääsyä sivustolle sekä sivuston käyttöoikeutta. Sivustolle pääsemisen tai sen käytön myötä käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin sekä muihin mahdollisiin ohjeisiin, rajoituksiin tai sääntöihin, jotka liittyvät tämän sivuston yksittäisiin osioihin tai palveluihin. Kaikki tällaiset ohjeet, rajoitteet ja säännöt sisältyvät näin ollen näihin käyttöehtoihin.Vistaprint pidättää oikeuden tämän sivuston ja näiden käyttöehtojen muokkaamiseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöehtoihin tutustuminen on suositeltavaa joka kerta, kun sivustoa käytetään.

Käyttäjä hyväksyy myös, että Vistaprint saattaa tiedottaa kaikista juridisista seikoista käyttäjälle sähköisesti postittamalla ne internet-sivuilleen tai halutessaan lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on antanut rekisteröityessään sivustolle. Käyttäjä voi kieltää Vistaprintiä lähettämästä tälle sähköisessä muodossa olevia viestejä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Mikäli käyttäjä päättää olla suostumatta näiden viestien vastaanottamiseen, hänen on kuitenkin myös lakkautettava käyttäjätilinsä käyttäminen.

Automagneettien käyttöehdot on annettu erikseen täällä: Automagneettien käyttöehdot.

Vistaprintin hosting-palveluiden käyttöehdot ovat luettavissa täällä: Hosting-palveluiden käyttöehdot

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien rajoitettu käyttöYlösTämä sivusto sisältää grafiikkaa, valokuvia, kuvia, kuvituksia, sommitteluja, fontteja, musiikkia, ohjelmistotyökaluja ja muuta tietoa (tässä ”Sisältö”). Sivusto ja kaikki sillä oleva sisältö on Cimpress plc:n ja sen tytäryhtiöiden (tässä ”Vistaprint”) tekijänoikeudella suojattua omaisuutta tai Vistaprintille materiaalien lisenssin antaneiden osapuolten tekijänoikeudella suojattua omaisuutta. Kaikki tämän sivuston ja sen sisällön oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti. Kaikki sisältöön liittyvä säilyttäminen, kopioiminen, levittäminen, julkaiseminen tai käyttäminen kokonaan tai osittain on kielletty, lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa annettuja poikkeuksia. Vistaprint pidättää oikeuden sisällön lisäämiseen, poistamiseen tai muokkaamiseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki sisältöön tehdyt muokkaukset, olivatpa ne käyttäjän tai Vistaprintin tekemiä, pysyvät Vistaprintin tai sen lisenssin antajien omaisuutena.Sivustolla oleviin logon suunnitteluun tarkoitettuihin työkaluihin sisältyy rajoitettu määrä elementtejä, mukaan lukien kuvakkeet (ikonit), fontit, värikartat ja tehosteet. Vistaprint pidättää oikeuden käyttää kaikkia sellaisia elementtejä sekä asettaa ne tulevaisuudessa muiden osapuolten käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta suunniteltuihin elementteihin yksittäisessä logossa sen myötä, että on luonut sen ja/tai sisällyttänyt logon yhteen tai useampaan tuotteeseen. Muut Vistaprintin asiakkaat voivat käyttää suunnittelutyökaluja luomaan logoja, joissa on samanlaisia tai samankaltaisia yhdistelmiä näistä elementeistä. Vistaprint ei myöskään takaa, että käyttäjän luoma logo ei sisällä samankaltaisuuksia muiden osapuolten suunnittelemien ja käyttämien logojen kanssa. Vistaprint ei takaa millään tavalla, etteivät suunnittelutyökaluilla luodut logot loukkaa tai niiden väitetä loukkaavan tavaramerkkiä tai jonkin toisen osapuolen muita oikeuksia. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa konsultoinnista asianajajan kanssa koskien käyttäjän laillista käyttöoikeutta logoon ja sitä, rikkooko se mahdollisesti toisen osapuolen oikeuksia.Sivuston käyttäminenYlösKäyttäjälle myönnetään oikeus käyttää sivustoa ja sen sisältöä ainoastaan sellaiseen toimintaan, jonka tarkoitus on valmistella, arvioida tai tilata tuotteita tai palveluita ainoastaan Vistaprintin kautta (tässä ”Tuotteet”). Sisällön tai sen osien lataaminen, säilyttäminen, käyttäminen, julkaiseminen tai levittäminen muihin tarkoituksiin ei ole sallittua. Tuotteiden saaminen Vistaprintiltä ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää sisältöä muulla tavoin kuin Vistaprintin toimittamissa valmiissa tuotteissa.Käyttäjä sitoutuu käyttämään tätä sivustoa vastuullisesti noudattaen samalla täysin näitä käyttöehtoja sekä paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä, mukaan lukien vienti- ja tuontimääräykset. Sisällön osittainenkin käyttäminen tavara- tai palvelumerkkinä on kielletty ilman rajoituksia, samoin kuin pornografinen tai laiton käyttötarkoitus tai mikäli käytön tarkoitus on häpäistä jotain henkilöä tai loukata tämän oikeutta yksityisyyteen, rikkoa tekijänoikeuksia, tavara- tai palvelumerkkiä tai muita henkilön tai entiteetin immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa sellaisten tuotteiden tuottamiseen, jotka ovat loukkaavia, laittomia, herjaavia, uhkaavia, vahingollisia, siveettömiä, vihamielisiä tai muulla tavoin pahennusta herättäviä. Vistaprint pidättää oikeuden lopettaa sellaisten asiakkaiden palvelemisen, joiden on todettu saattavan Vistaprintin osalliseksi ei-toivottuun toimintaan.Yksinomaan käyttäjä on vastuussa sisällön käytöstä yhdistettynä tuotteissa käyttämiinsä muihin kuviin, grafiikkaan, tekstiin tai muihin materiaaleihin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei käytä tuotteissaan kolmannen osapuolen tekstiä, kuvia, tavara- tai palvelumerkkiä tai muuta tekijänoikeudella suojattua materiaalia, jollei hän ole saanut siihen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä takaa, ettei hänen tuotteensa riko mitään kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, yksityisyyttä tai julkaisemista. Käyttäjä vakuuttaa myös, ettei tuote halvenna tai loukkaa kolmatta osapuolta, ja että hän on saanut kolmannelta osapuolelta kaikki sellaiset oikeudet ja luvat, jotka vaaditaan tämän omistaman materiaalin käyttämiseen tuotteissa, mukaan lukien sellaisen kolmannen osapuolen suunnittelupalvelujen kautta tarjotun materiaalin, johon on pääsy sivustolta. Tehdessään tilauksen tällä sivustolla, käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja valtuudet tehdä tilaus sekä valtuuttaa Vistaprintin tuottamaan tuotteet puolestaan. Käyttäjä myöntää Vistaprintille luvan kopioida, muokata, luoda jäljitteleviä dokumentteja ja vektoroida ladattua sisältöä (käyttäjän lataamaa sisältöä) hänen tilauksensa tekemistä varten. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on riittävät oikeudet antaa Vistaprintille lupa kopioida, muokata, luoda jäljitteleviä dokumentteja ja vektoroida ladattua sisältöä (käyttäjän lataamaa sisältöä) käyttäjän tilauksen tekemistä varten.

Käyttäjä ei saa käyttää tätä sivustoa sähköisten korttien lähettämiseen tai käyttämiseen siten, että se voitaisiin tulkita roskapostiksi tai sähköposteiksi, joita ei ole pyydetty. Skriptien tai muiden sellaisten ohjelmien, joilla automatisoidaan sähköisten korttien luominen tai lähettäminen, käyttäminen on kielletty. Vistaprint pidättää oikeuden rajoittaa sähköisten korttien vastaanottajien lukumäärän tai käyttäjän lähettämien korttien lukumäärän oman päätösvaltansa nojalla ja ilman ennakkoilmoitusta.
Käyttäjä suostuu olemaan vastuussa salasanansa ja käyttäjätilillensä pääsyn suojelemisesta. Käyttäjä suostuu olemaan vastuussa kaikista tekemistään tilauksista tai muusta toiminnasta, joka tapahtuu tämän käyttäjätilin kautta.OikeudenluovutusYlösAsiakas hyväksyy, että toimitusehdot kaikille painotuotteille ovat FOB:n mukaisia (vapaasti aluksessa, laivaussatama ilmoitettu), ja että niiden omistus siirtyy asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Se tarkoittaa, että tavaroiden katoamisriski ja omistusoikeus siirtyvät käyttäjälle silloin, kun Vistaprint jättää tavaran kuljetusliikkeelle toimitettavaksi. Jos kyseessä on tuote, joka toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa, asiakas hyväksyy, että sellaisen tuotteen toimitus katsotaan tehdyksi joko a) silloin, kun tuote siirretään sähköpostitse tai muita sähköisiä viestikanavia pitkin asiakkaalle tai b) silloin, kun asiakkaalle ilmoitetaan, että tuote on ladattavissa sivustolla.VahingonkorvausYlösKäyttäjä vapauttaa Vistaprintin sekä kaikki ne osapuolet, joilta Vistaprint on saanut lisenssin sisällön käyttämiseksi sekä niiden johtajat ja muut työntekijät, vahingonkorvausvastuusta, vaatimuksista, vastuuvelvollisuudesta, kuluista ja menoista. Näihin sisältyvät myös oikeudelliset kustannukset, jotka johtuvat 1) siitä, että käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja tai 2) syytteistä tai vaatimuksista, jotka liittyvät käyttäjän tuotteissa käyttämiin teksteihin, valokuviin, kuviin, grafiikkaan tai muuhun materiaaliin, jotka eivät ole osa sivuston standardin mukaista sisältöä.Takuun vastuuvapauslausekeYlösSIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUETTUNA RAJOITTAMATTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI PALVELUN TARJOAJA VOI TAATA SIVUN HÄIRIÖTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TOIMINTAA. SIVUSTOLLA SAATTAA OLLA LINKKEJÄ JA VIITTEITÄ RIIPPUMATTOMIEN YRITYSTEN TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN. NÄMÄ VIITTEET JA LINKIT TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA.Vistaprintin tyytyväisyystakuu on voimassa 10 vuotta ostoksestasi. Jos pyydät hyvitystä, sen saapumiseen kuluva aika saattaa riippua pankistasi. Useimmiten hyvityksen tulisi saapua 30 päivän kuluessa. Tietyt tapaukset eivät ole Vistaprintin hallinnassa eivätkä välttämättä kuulu tyytyväisyystakuun piiriin. Huomaathan, ettei Vistaprint vastaa seuraavista seikoista: Asiakkaan tekemät oikeinkirjoitus-, välimerkki- tai kielioppivirheet; ladattujen kuvien alhainen resoluutio tai huono laatu; asiakkaan tekemät virheet tuotteen suunnitteluprosessin aikana; asiakkaan tekemät virhevalinnat koskien viimeistelyä, määrää tai tuotetyyppiä sekä tuotteissa esiintyvät vauriot sen jälkeen, kun ne on toimitettu asiakkaalle.Muistathan esikatsella tuotteet ja korjata mahdolliset virheet ennen tilaamista. VistaPrint ei tarkista asiakkaan luomia dokumentteja ennen tilauksen käsittelyä.VastuurajoitusYlösVISTAPRINTIÄ TAI SEN LISENSSIN ANTAJIA, ALIHANKKIJOITA, MYYJIÄ, JOHTAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ TAI AGENTTEJA EI VOIDA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA PITÄÄ VASTUUSSA MISTÄÄN SATTUMANVARAISISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI TIETOJEN TAI ETUJEN MENETTÄMISESTÄ. TÄMÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VISTAPRINTILLE ILMOITETTU MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, JOHTUEN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMIMISESTA TAI SELLAISTEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TARJOAMISEN EPÄONNISTUMISESTA, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON TILANNUT VISTAPRINTILTÄ TAI SEN TYTÄRYHTIÖILTÄ, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUKSIA VIRHEESTÄ, POISTAMISESTA, VIRUKSESTA, VIIVÄSTYMISESTÄ TAI PALVELUN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVAT VAHINGOT. VISTAPRINTIÄ EI VOIDA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA PITÄÄ VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN SOPIMATTOMASTA TAI LUVATTOMASTA SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA TAI SEURAUKSISTA.Sivuston palauteYlösTämän sivuston sisällönkäytön yhteydessä Vistaprintille lähetetyt kommentit, ehdotukset tai muu palaute (yhteisnimityksenä ”Palaute") siirretään lähettäjältä vastaanottajalle, Vistaprintille, ilman salassapitovelvollisuutta. Kaikki sellaiset kommentit, ehdotukset ja muut tiedot siirtyvät Vistaprintin yksityisomistukseen. Lähettäessään sellaisia tietoja Vistaprintille, käyttäjä suostuu siirtämään ja luovuttamaan maksutta kaikki tietoihin liittyvät oikeutensa, tekijän- ja omistusoikeudet mukaan lukien. Käyttäjä antaa Vistaprintille luvan käyttää tietoja rajoituksetta.Sovellettava lainsäädäntöYlösTällä sivustolla tarjottujen tuotteiden ja palvelujen myyjä sekä käyttäjän tekemien kauppojen toinen osapuoli on Vistaprint B.V., Alankomaiden lain alainen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Venlossa, Alankomaissa. Kaikki tekijänoikeuksilla suojattuun materiaaliin liittyvä suojelu, rikkominen tai väärinkäyttö ovat Yhdysvaltain tekijänoikeuslain alaisia asioita. Kaikki muut asiat, jotka liittyvät sivuston käyttöoikeuteen, ovat Alankomaiden lain alaisia. Kaikki oikeustoimet tai -menettelyt, jotka liittyvät sivuston käyttöoikeuteen, pannaan vireille Amsterdamissa, Alankomaissa. Käyttäjä hyväksyy kyseisten Amsterdamissa toimivien tuomioistuinten toimivaltaisuuden tällaisiin kysymyksiin liittyvissä oikeustoimissa tai -menettelyissä. Käyttäjä suostuu myös olemaan vaatimatta sellaisia juridisia toimenpiteitä tai saattaa Vistaprintiä osalliseksi sellaiseen toimintaan, mille Amsterdamissa oleva tuomioistuin on sopimaton oikeuspaikka. Joissakin lainsäädännöissä säädetään tietyistä takuista koskien kaupallista hyödynnettävyyttä, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuutta. Lain sallimassa laajuudessa Vistaprint ei anna mitään takuita. Lain salliessa Vistaprint, Vistaprintin alihankkijat ja jakelijat eivät ole vastuussa liikevoiton, tulojen tai tiedon menetyksistä, taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista tai rangaistuksellisista vahingonkorvauksista. Olemme tietoisia siitä, että joissakin maissa käyttäjällä saattaa kuluttajana olla laillisia oikeuksia. Mikäli käyttäjä käyttää palveluita yksityistarkoituksiin, silloin mikään näissä ehdoissa tai muissa ehdoissa ei rajoita kuluttajan laillisia oikeuksia, joista ei voitaisi sopimuksella luopua. Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisu on osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.